Sandlo disse står nesten aldri stille og er vanskelig og se, små som de er. Langnes Tromsø.